Saturday, October 10, 2009

Слова

Благословен да биде Бог Кој, тело земајќи,
станал човек заради нас.
Благословена е Мудроста која сè добро створила,
поставувајќи закони за секое дело и создание.
Благословен е Оној што го украсил човекот со убавина
и го ставил над Своите дела.
Благословен е Оној што трпи и чека и љуби,
Оној Кој се смирил и до ден денес се смирува,
за нас да нè воздигне.
Благословен е Оној што нашите болни усти ги отвора
за похвала на пречистото Негово име,
Оној Кој не Се гнаси и не Се одрекува и не заборава.
Благословен е Оној Кој седи на престол и се симнува.
Благословен е Господ и Создателот наш,
Оној Вечниот и Неопфатливиот и Неискажливиот,
Оној Блискиот и Љубениот,
Оној Кого Го чекаме и во Кого веруваме,
Господ наш и Бог наш,
Чија слава е во вековите. Амин.

Преземи
Слова од непознат светогорски монах

No comments:

Post a Comment