Tuesday, October 13, 2009

Слава Тебје показавшему нам свјет / Слава Ти на Тебе Кој ни ја покажа светлината

Слава Тебје показавшему нам свјет / Слава Ти на Тебе Кој ни ја покажа светлината


Слава Тебје показавшему нам свјет,
слава во Вишњи Богу, и на Земљи мир, в человјецјех благовољеније.
Хвалим Тја, благословим Тја,
клањајемтисја, славословим Тја,
благодарим Тја, великија ради слави Твојеја.
Господи Царју Небесниј,
Боже Оче Всеершитељу, Господи Сине Јединородниј, Исусе Христе и Свјатиј Душе.
Господи Боже Агнче Божиј, Сине Отеч,
вземљај грјех мира помилуј нас,
вземљај грехи мира, прими молитву нашу.
Сједјај одеснују Оца, помилуј нас,
јако Ти јеси Једин Свјат,
Ти јеси Једин Господ, Исус Христос, во славу Бога Оца. Амин.
на всјак ден благословљу Тја и
восхваљу Имја Твоје во вјеки и во вјек вјека.
Сподоби Господи в ден сеј без грјех сохранитисја нам,
Благословен јеси Господи Боже Отец наших.
И хваљно и прослављен имја Твоје во вјеки амин.
Буди Господи милост Твоја на нас, јакоже уповлахом на Тја.
Благословен јеси Господи, научи мја оправданијем Твојим. (3 пати)
Господи, Прибјежишче бил јеси нам в род и род,
аз рјех: Господи помилуј мја, исцјели душу моју, јако согреших Тебје.
Господи к Тебје прибегох, научи мја творити вољу Твоју,
јако Ти јеси Бог мој, јако у Тебје источник живота.
Бо свјетје Твојем узрим свјет. Пробави милост Твоју вједушчим Тја.
Свјати Боже, Свјати Крјепки, Свјати Бесмертни, помилуј нас. (3 пати)
Слава Оцу и Сину и Свјатоме Духу, и ниње и присно и во вјеки вјеков. Амин.
Свјати Бесмертни, помилуј нас.
Свјати Боже, Свјати Крјепки, Свјати Бесмертни, помилуј нас.


Слава Ти на Тебе Кој ни ја покажа светлината
Слава на Бога во Височините и на земјата мир, меѓу луѓето добра волја
Те фалиме, Те благословуваме,
Ти се поклонуваме, Те славиме,
Ти благодариме поради Твојата голема Слава.
Господи Цару Небесен,
Боже Оче Се’држителу, Господи Сине Единороден Исусе Христе и Свети Духу,
Господи Јагне Божјо, Сине на Отецот,
Кој ги земаш гревовите на светот смилувај ни се,
Ти Кој ги земаш гревовите на светот, прими ја нашата молитва
Ти Кој седиш оддесно од Отецот, смилувај ни се,
зашто Ти Си Единствен Свет, Ти Си Единствен Господ Исус Христос, во Слава на Бога Оца Амин!
Секој ден ќе Те благословувам,
и ќе Го фалам Твоето Име вечно и во вечни векови.
Удостој не’ Господи во овој ден да се сочуваме од грев,
Благословен Си Господи, Боже на нашите оци,
и Фалено и Прославувано Е Твоето Име во веки Амин!
Нека биде Господи Твојата милост кон нас, како што се надевавме во Тебе.
Благословен Си Господи, научи ме на повелбите Твои (3 пати)
Господи, Ти Си ни Бил Прибежиште од род во род,
јас реков: Господи смилувај ми Се, и исцели ја мојата душа, зашто згрешив пред Тебе
Господи кон Тебе прибегнав, научи ме да ја исполнувам Твојата волја,
зашто Ти си мој Бог, зашто во Тебе е изворот на животот.
Во Твојата светлина ќе видиме светлина.
Простри ја Твојата милост врз оние кои Те познаваат.
Свети Боже, Свети Силни, Свети Бесмртни, Помилувај не’ нас (3 пати)
Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух и сега и секогаш и во вечни векови. Амин!
Свети Бесмртни, помилувај не’ нас!
Свети Боже, Свети Силни, Свети Бесмртни, Помилувај не’ нас

No comments:

Post a Comment